Skip to Main Content

Pinakabagong Balita

2024 Wellness Calendar: Checklist Mo sa Healthy Aging

    • Enero 1, 2024
    • Komunidad
    • 5 Basahin ang minuto

Makakatulong sa iyo ang ArchWell Health na maabot ang iyong mga layunin sa kalusugan sa 2024. Habang tumatanda ka, mahalagang mag-iskedyul ng mga regular na pagsusuri sa kalusugan at mahahalagang pagsusuri. Ang checklist na ito sa bawat buwan ay makakatulong sa mga nakatatanda na manatiling malusog at mas masaya.

Maging Miyembro Ngayon

Huwag maghintay! Kung mas maaga kang sumali, mas maaga kang maihatid sa daan patungo sa mas mabuting kalusugan (at anyayahan ka sa chair Zumba!).

  1. Sumali ka na