Skip to Main Content

Telehealth: isang video chat lang ang layo ng pangunahing pangangalaga na malapit sa iyo.

Kailangang magpatingin sa iyong doktor ngunit hindi makapunta sa sentro? Ang Telehealth ay nag-aalok sa iyo ng parehong pag-aalaga, nakatuon sa kalusugan na pangunahing pangangalaga na inaasahan mo mula sa ArchWell Health, mula sa kaginhawahan ng iyong sariling tahanan — o kung nasaan ka man! Sa isang virtual na pagbisita, nakakakuha ka pa rin ng mas mahabang oras ng appointment sa isang doktor na ang numero unong alalahanin ay ikaw.

Isang mahusay na paraan upang makakuha ng de-kalidad na pangangalaga mula sa bahay.

Minsan maaari kang makaranas ng mga sintomas na nangangailangan ng medikal na atensyon ngunit hindi sapat na malubha upang kailanganin ang pagbisita sa emergency room. Sa kasong iyon, ang isang telehealth appointment ay maaaring isang magandang opsyon para sa iyo.

Sa mga pagbisita sa telehealth, matutugunan ng iyong doktor ang mga kondisyon tulad ng mga impeksyon sa paghinga, strep throat, trangkaso, at higit pa. Bukod pa rito, kung hindi ka makaalis sa iyong tahanan o mas gugustuhin mong huwag bumisita sa iyong center dahil sa mga alalahanin tungkol sa COVID-19 o iba pang mga sakit, maaaring magbigay ang telehealth ng isang ligtas at maginhawang alternatibo. Laging pinakamainam na makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang magpasya kung ang appointment sa telehealth ay tama para sa iyong mga partikular na pangangailangan.

 1. Humiling ng Appointment

O kaya, tumawag sa 1 (866) 272-4935 para sa karagdagang impormasyon.

Ang Telehealth ay nagdadala ng de-kalidad na pangunahing pangangalaga sa iyo.

Telehealth ay nangangahulugan ng paggamit ng teknolohiya ng komunikasyon tulad ng video conferencing o mga tawag sa telepono upang magbigay ng pangunahing pangangalaga sa malayo. Sa mga appointment sa telehealth, ang iyong pangkat ng pangangalaga ay maaaring magbigay ng iba't ibang mga serbisyo tulad ng pag-diagnose ng isang kondisyon, pagrereseta ng gamot, o pag-order ng mga pagsusuri.

Narito ang ilang bagay na maaari mong asahan sa panahon ng appointment sa pangunahing pangangalaga sa telehealth:

 • Kakailanganin mong magkaroon ng device na may camera at mikropono, gaya ng computer, tablet, o smartphone.
 • Kakailanganin mong magkaroon ng malakas na koneksyon sa internet.
 • Kakailanganin mong mag-log in sa telehealth platform sa iyong nakatakdang oras ng appointment. (Matatanggap mo ang iyong impormasyon sa pag-log in kapag na-set up mo ang iyong appointment.)
 • Magagawa mong makita at marinig ng iyong doktor ang isa't isa sa screen.
 • Magagawa mong makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong mga alalahanin sa kalusugan.
 • Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na kunin ang iyong mga vital sign, tulad ng iyong presyon ng dugo, tibok ng puso, at temperatura.
 • Maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot o mag-order ng mga pagsusuri.
 • Tatalakayin ng iyong doktor ang iyong plano sa paggamot sa iyo.

Ang isang telehealth appointment para sa isang regular na wellness checkup ay isang magandang pagkakataon upang sagutin ng iyong doktor ang mga tanong tungkol sa iyong kalusugan. Narito ang ilang halimbawa ng mga tanong na maaari mong itanong:

 • Paano ang aking pangkalahatang kalusugan?
 • Mayroon bang anumang mga bagong alalahanin sa kalusugan na dapat kong malaman?
 • Kailangan ko bang gumawa ng anumang mga pagbabago sa aking mga gamot o pamumuhay?
 • Ano ang aking mga kadahilanan ng panganib para sa mga malalang sakit?
 • Ano ang maaari kong gawin upang manatiling malusog?

Mahalagang maging tapat sa iyong doktor tungkol sa iyong kasaysayan ng kalusugan at mga kasalukuyang sintomas. Kung mas maraming impormasyon ang iyong ibibigay, mas mahusay na magagawang payuhan o gamutin ka ng iyong doktor.