Skip to Main Content

Tinutulungan ka ng pamamahala ng pangangalaga na tumuon sa kung ano ang mahalaga — ang iyong kalusugan.

Sa ArchWell Health, ang aming misyon ay ibigay ang personalized na pangangalaga at suporta na kailangan mo. Naiintindihan namin na ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay kumplikado at kadalasang nakakalito, at narito kami upang tumulong. Tutulungan ka ng iyong dedikadong Care Manager na i-coordinate ang iyong pangangalaga at gawin ang iyong paraan sa maze ng mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan upang makapag-focus ka sa pagkuha at pananatiling maayos.

Ano ang ginagawa ng isang Care Manager?

Kung nakikitungo ka sa isang malalang kondisyon o nagpapagaling mula sa isang pinsala o karamdaman, malamang na maaari kang makinabang mula sa pamamahala ng pangangalaga. Tutulungan ka ng isang Care Manager na i-coordinate ang iyong pangangalaga, gagabay sa iyo sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan, at ikonekta ka sa mga mapagkukunang kailangan mo upang makamit ang mas mahusay na mga resulta sa kalusugan.

Kung nakakaramdam ka ng labis o nalilito sa iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan, maaaring magbigay ng kalinawan at suporta ang isang Care Manager. Sa huli, ang pamamahala sa pangangalaga ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na kontrolin ang iyong kalusugan at kapakanan.

  1. Humiling ng Appointment

O kaya, tumawag sa 1 (866) 272-4935 para sa karagdagang impormasyon.

Ano ang aasahan mula sa pamamahala ng pangangalaga sa ArchWell Health

Ang aming programa sa pamamahala ng pangangalaga ay bahagi ng aming komprehensibong diskarte sa pangangalagang pangkalusugan. Makikipagtulungan ka nang malapit sa isang Care Manager na mag-uugnay sa iyong pangangalaga at gagabay sa iyo sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Sila ang magiging iyong taong pupuntahan para sa lahat ng bagay na nauugnay sa iyong kalusugan, at tutulungan ka nilang mag-navigate sa anumang mga hamon o hadlang na maaaring dumating.

Ang iyong Care Manager ay magbibigay ng personalized na suporta at patuloy na komunikasyon. Makikipagtulungan sila sa iyo upang lumikha ng isang plano sa pangangalaga na iniangkop sa iyong mga partikular na pangangailangan at layunin, at tutulungan ka nilang ma-access ang mga mapagkukunan at serbisyo na kailangan mo upang makamit ang mas mahusay na mga resulta sa kalusugan.

Upang matiyak na masulit mo ang iyong karanasan, ang iyong Care Manager ay handang sagutin ang iyong mga tanong. Ang ilang mga katanungan na maaari mong isaalang-alang na itanong ay kinabibilangan ng:

  • Anong mga serbisyo at mapagkukunan ang magagamit sa akin sa pamamagitan ng pamamahala ng pangangalaga?
  • Gaano kadalas tayo magkikita o magkausap?
  • Paano mabubuo at maa-update ang aking plano sa pangangalaga?
  • Magkano ang magiging input ko sa pagbuo ng aking plano sa pangangalaga?
  • Paano makikipagtulungan ang aking Care Manager sa aking mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan?
  • Ano ang mangyayari kung mayroon akong emergency o kailangan ko ng agarang pangangalaga?

Sa pamamagitan ng pagtatanong nito at iba pang mga tanong, matitiyak mong matatanggap mo ang suporta at gabay na kailangan mo para makontrol ang iyong kalusugan at kapakanan nang may kumpiyansa.