Skip to Main Content

Patakaran sa Privacy ng Website

Kinikilala namin na ang pagkapribado ng iyong personal na impormasyon ay mahalaga. Ang layunin ng patakarang ito ay ipaalam sa iyo kung paano namin pinangangasiwaan ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito. Maaaring ilarawan ng mga bahagi ng website na ito ang mga kasanayan sa privacy na naaangkop sa mga partikular na uri ng impormasyon o sa impormasyong ibinigay sa mga partikular na webpage.

Ang patakarang ito ay hindi nalalapat sa impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng iba pang paraan tulad ng sa pamamagitan ng telepono o nang personal, bagama't ang impormasyong iyon ay maaaring protektado ng ibang mga patakaran sa privacy. Gaya ng ginamit sa patakarang ito, ang mga terminong gaya ng "kami" o "aming" at "Kumpanya" ay tumutukoy sa ArchWell Health, LLC at sa kasalukuyan at hinaharap nitong mga kaakibat na entity. Ang terminong "kami" o "aming" at "Kumpanya", depende sa ang konteksto, ay maaari ding sumangguni sa mga indibidwal na pagmamay-ari at pinamamahalaang mga medikal na kasanayan na gumagamit ng pangalang ArchWell Health® kaugnay ng ArchWell Health, LLC at mga kaakibat nito na nagbibigay ng mga serbisyong pang-administratibo at suporta sa negosyo sa naturang mga medikal na kasanayan.

Ang website na ito ay inilaan para sa isang madla sa US. Ang anumang impormasyong ibibigay mo, kabilang ang anumang personal na impormasyon, ay ililipat at ipoproseso ng isang computer server na matatagpuan sa loob ng US

IMPORMASYON NA ATING KOLEKTA

ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Maaaring kasama sa website na ito ang mga webpage na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magbigay sa amin ng personal na impormasyon tungkol sa iyong sarili. Hindi mo kailangang magbigay sa amin ng personal na impormasyon kung ayaw mo; gayunpaman, maaaring limitahan nito ang iyong kakayahang gumamit ng ilang partikular na function ng website na ito o humiling ng ilang serbisyo o impormasyon.

COOKIES AT PAGSUNOD

Ang Kumpanya ay maaaring gumamit ng iba't ibang teknolohiya, kabilang ang cookies, web logs, at web beacon para mangalap ng awtomatikong kinokolektang impormasyon at maaaring pagsama-samahin ang impormasyong ito mula sa aming mga bisita sa website o upang paganahin ang ilang partikular na feature ng aming website. Maaaring kabilang sa impormasyong ito ang demograpikong data, teknikal na impormasyon tungkol sa teknolohiya (hal., telepono, computer) na ginagamit upang kumonekta sa aming website, impormasyon sa web browser, iyong IP address, at pag-uugali sa pagba-browse tulad ng mga pahinang binisita at kung gaano kadalas binibisita ang mga ito.

Maaari mong i-disable ang cookies at mga katulad na item sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong mga kagustuhan sa browser anumang oras; gayunpaman, maaari nitong limitahan ang iyong kakayahang samantalahin ang lahat ng mga tampok sa website na ito.

MGA SERBISYO NG THIRD-PARTY AT MGA OPT-OUT OPTION

Maaari rin naming payagan ang mga third-party na service provider, tulad ng mga web browser na ginagamit upang basahin ang aming mga website, na gumamit ng cookies at iba pang mga teknolohiya upang mangolekta ng impormasyon at subaybayan ang aktibidad ng pagba-browse sa paglipas ng panahon at sa mga third-party na website. Hindi namin kinokontrol ang mga teknolohiyang ito ng third-party at ang paggamit ng mga ito ay pinamamahalaan ng mga patakaran sa privacy ng mga third party na gumagamit ng mga naturang teknolohiya.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga third-party na network ng advertising at mga katulad na entity na gumagamit ng mga teknolohiyang ito, tingnan ang www.aboutads.info/consumers, at upang mag-opt out sa mga gawi sa advertising ng naturang ad network at mga serbisyo, pumunta sa www.aboutads.info/choices . Pagkatapos mong i-click ang link, maaari mong piliing mag-opt out sa naturang advertising mula sa lahat ng kalahok na kumpanya ng advertising o advertising lamang na ibinigay ng mga partikular na kumpanya ng advertising.

IMPORMASYON SA ANALYTICS

Maaari kaming gumamit ng mga kumpanya ng analytics upang paganahin ang ilang mga tampok sa aming mga website upang mangalap ng impormasyon at pinagsama-samang data mula sa aming mga bisita sa website, tulad ng data na nauugnay sa mga pahina ay binibisita at kung gaano kadalas sila binibisita. Bilang karagdagan, maaari kaming gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay na nagpapahintulot sa amin na makilala ang iyong device kapag bumalik ka sa aming website sa loob ng isang yugto ng panahon, ayon sa aming itinakda. Kinukuha ang impormasyon gamit ang iba't ibang teknolohiya, na maaaring may kasamang cookies.

PAGGAMIT AT PAGLALAHAT NG IMPORMASYON

PERSONAL NA IMPORMASYON

Maaari naming gamitin o ibunyag ang iyong personal na impormasyon para sa mga sumusunod na layunin, na maaaring kasama, ngunit hindi limitado sa:

Upang tumugon sa isang email o partikular na kahilingan mula sa iyo;
I-personalize ang website para sa iyo;
Iproseso ang isang aplikasyon ayon sa hiniling mo;
Pangasiwaan ang mga survey at promosyon;
Magbigay sa iyo ng impormasyon na pinaniniwalaan naming maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo, tulad ng impormasyon tungkol sa mga produkto o serbisyong pangkalusugan na ibinibigay namin o ng iba pang mga negosyo;
Magsagawa ng analytics at upang mapabuti ang aming mga produkto, website, at advertising;
Sumunod sa mga naaangkop na batas, regulasyon, at legal na proseso;
Protektahan ang kalusugan, kaligtasan, o kapakanan ng isang tao;
Protektahan ang aming mga karapatan, ang mga karapatan ng mga kaakibat o kaugnay na ikatlong partido, o gumawa ng naaangkop na legal na aksyon;
Panatilihin ang isang talaan ng aming mga transaksyon at komunikasyon;
Kung kinakailangan o kapaki-pakinabang para sa amin upang maisagawa ang aming negosyo, hangga't pinahihintulutan ng batas ang naturang paggamit; o,
Makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng anumang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibibigay mo sa pamamagitan ng website na ito, kabilang ang anumang email address, numero ng telepono, numero ng cell phone, numero ng text message, o numero ng fax. Pakitingnan ang seksyon sa ibaba na pinamagatang "Ang Aming Mga Kasanayan sa Online na Komunikasyon."

IMPORMASYON SA GAWAIN

Maaari naming gamitin at ibunyag ang impormasyon ng iyong aktibidad maliban kung pinaghihigpitan ng patakarang ito o ng batas. Kasama sa ilang halimbawa ng mga paraan na maaari naming gamitin ang impormasyon ng iyong aktibidad:

Pag-customize ng iyong karanasan sa website kabilang ang pamamahala at pagtatala ng iyong mga kagustuhan;
Mga layunin sa marketing, pagbuo ng produkto, at pananaliksik;
Pagsubaybay sa mga mapagkukunan at data na na-access sa website;
Pagbuo ng mga ulat tungkol sa paggamit ng website, aktibidad at istatistika;
Pagtulong sa mga user na nakakaranas ng mga problema sa website;
Paganahin ang ilang mga function at tool sa website na ito; o,
Pagsubaybay sa mga landas ng mga bisita sa website na ito at sa loob ng website na ito.

PAGBABAHAGI NG PERSONAL NA IMPORMASYON

Maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon, kabilang ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng aming Mga Site, sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari:

Ibabahagi lang namin ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido gaya ng nakabalangkas sa patakarang ito at kung hindi man pinahihintulutan ng batas.
Maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon kung ang lahat o bahagi ng Kumpanya ay ibinebenta, pinagsama, natunaw, nakuha, o sa isang katulad na transaksyon.

Maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon bilang tugon sa isang utos ng hukuman, subpoena, search warrant, batas, o regulasyon. Maaari kaming makipagtulungan sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas sa pagsisiyasat at pag-uusig sa mga aktibidad na labag sa batas, lumalabag sa aming mga panuntunan, o maaaring makapinsala sa ibang mga bisita.

Maaari rin kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa iba pang mga kumpanya ng third-party kung saan kami nakikipagtulungan o inuupahan upang magsagawa ng mga serbisyo sa ngalan namin. Halimbawa, maaari kaming umarkila ng mga kumpanya upang mag-host o magpatakbo ng ilan sa aming mga website, kaugnay na mga computer, at software application.

Maaari rin kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa loob ng Kumpanya, at maaari naming pagsamahin ang personal na impormasyon na ibinibigay mo sa amin sa pamamagitan ng website na ito kasama ng iba pang impormasyong natanggap namin mula sa iyo, online man o offline, o mula sa iba pang mga mapagkukunan tulad ng mula sa aming mga vendor. Halimbawa, kung bumili ka ng produkto o serbisyo mula sa amin, maaari naming pagsamahin ang personal na impormasyong ibinibigay mo sa pamamagitan ng website na ito kasama ng impormasyon tungkol sa iyong pagtanggap ng produkto o serbisyo.
Maaaring pahintulutan ka ng website na ito na tingnan ang iyong profile, i-access ang nauugnay na personal na impormasyon, at humiling ng mga pagbabago sa naturang impormasyon. Kung available ang function na ito, magsasama kami ng link sa website na ito.

WEBSITE AT SEGURIDAD NG IMPORMASYON

Pinapanatili namin ang makatwirang administratibo, teknikal at pisikal na mga pananggalang na idinisenyo upang protektahan ang impormasyong ibinibigay mo sa website na ito. Bagama't gumagawa kami ng mga makatwirang hakbang upang protektahan ang iyong impormasyon, walang sistema ng seguridad ang hindi malalampasan at hindi namin magagarantiya ang seguridad ng aming website. Hindi namin magagarantiya na ang impormasyong ibinibigay mo ay hindi maharang habang ipinapadala sa amin sa internet, at hindi kami mananagot para sa mga iligal na gawain ng mga ikatlong partido tulad ng mga kriminal na hacker. Kung sakaling malaman namin ang isang paglabag sa iyong impormasyon, aabisuhan ka namin alinsunod sa naaangkop na batas.

ANG AMING ONLINE COMMUNICATION PRACTICES

Maaari kaming magpadala ng mga elektronikong newsletter, abiso ng katayuan ng account, at iba pang mga komunikasyon, tulad ng mga komunikasyon sa marketing, sa pana-panahong batayan sa iba't ibang indibidwal at organisasyon. Maaari rin kaming magpadala ng mga komunikasyon sa email patungkol sa mga paksa tulad ng mga pangkalahatang benepisyo sa kalusugan, mga update sa website, kundisyon ng kalusugan, at pangkalahatang mga paksa sa kalusugan. Nag-aalok kami sa iyo ng naaangkop na mga mekanismo ng pahintulot, tulad ng pag-opt out, para sa marketing at ilang iba pang komunikasyon. Halimbawa, maaari kang mag-opt out gaya ng ibinigay sa isang partikular na komunikasyon sa email o makipag-ugnayan sa amin tulad ng inilalarawan sa ibaba sa seksyong “Makipag-ugnayan sa Amin.” Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang mga pag-opt-out ay maaaring hindi nalalapat sa ilang mga uri ng komunikasyon, tulad ng katayuan ng account, mga update sa website, o iba pang mga komunikasyon.

IMPORMASYON PARA SA MGA BATA NA WALA NG 13

Hindi namin sinasadyang mangolekta ng anumang personal na impormasyon mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang sa pamamagitan ng website na ito nang hindi tumatanggap ng pahintulot ng magulang. Kung sa tingin mo ay nakolekta namin ang personal na impormasyon mula sa isang batang wala pang 13 taong gulang sa pamamagitan ng website na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

DISCLAIMER NG SOCIAL MEDIA

Ang aming Website ay maaaring magsama ng Mga Tampok ng Social Media, tulad ng pindutan ng Facebook. Maaaring kolektahin ng Mga Tampok na ito ang iyong IP address, kung aling pahina ang binibisita mo sa aming site, at maaaring magtakda ng cookie upang paganahin ang Tampok na gumana nang maayos. Ang Mga Feature ng Social Media ay hino-host ng isang third party, at ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa Mga Tampok na ito ay pinamamahalaan ng pahayag ng privacy ng kumpanyang nagbibigay sa kanila.

MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN SA PRIVACY NG WEBSITE NA ITO

Maaari naming baguhin ang patakarang ito. Kung gagawin namin ito, lilitaw ang naturang pagbabago sa pahinang ito ng aming website. Magbibigay din kami ng naaangkop na paunawa at mga pagpipilian sa iyo, sa website na ito at sa iba pang naaangkop na mga lokasyon, batay sa saklaw at lawak ng mga pagbabago. Maaari mong palaging bisitahin ang patakarang ito upang malaman ang anumang mga update.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Upang makipag-ugnayan sa amin patungkol sa patakarang ito at sa aming mga nauugnay na kasanayan sa privacy, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa:

ArchWell Health, LLC
102 Woodmont Blvd., Suite 600,
Nashville, TN 37205

Kung naniniwala ka na kami o anumang Kumpanya na nauugnay sa amin ay nagamit nang mali ang alinman sa iyong impormasyon mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa amin at iulat ang naturang maling paggamit.

EFFECTIVE DATE

Ang petsa ng bisa ng patakarang ito ay Mayo 19, 2021.