Skip to Main Content

Ginagawa naming mabilis at madali ang gawaing lab.

Nagpunta ka na ba sa iyong doktor para sa isang checkup at nagtaka kung bakit kailangan mong pumunta sa ibang lugar upang makakuha ng isang simpleng pagsusuri sa dugo? Pareho kaming nagtaka. Sa ArchWell Health, naniniwala kami na ang karaniwang gawain sa lab ay dapat na madali at maginhawa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo na kailangang umalis sa iyong ArchWell Health center para makakuha ng regular na pagsusuri sa dugo o pagsusuri sa ihi. Ito ay isa pang paraan upang matiyak na makukuha mo ang pangangalaga na kailangan mo, kapag kailangan mo ito.

Bakit inirerekomenda ng mga doktor ang lab work?

Ang mga regular na pagsusuri sa iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga ay mahalaga para sa pagsubaybay sa iyong pangkalahatang kalusugan at pagtuklas ng anumang mga potensyal na problema nang maaga. Ang pagsusuri sa dugo, pagsusuri ng ihi, at mga sample ng dumi ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa paggana ng iyong katawan at makakatulong sa iyong provider na matukoy ang anumang pinagbabatayan na mga isyu sa kalusugan na maaaring kailangang tugunan. Sa pamamagitan ng pagiging maagap at regular na ginagawa ang mga pagsusuring ito, maaari kang manatili sa iyong kalusugan at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mas malubhang problema sa kalusugan sa hinaharap.

 1. Humiling ng Appointment

O kaya, tumawag sa 1 (866) 272-4935 para sa karagdagang impormasyon.

Ano ang aasahan sa iyong appointment

Ang iyong tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga ay maaaring magrekomenda ng isa o higit pang mga pagsusuri batay sa iyong edad, kasaysayan ng kalusugan, at kasalukuyang mga sintomas. Narito ang ilang bagay na maaari mong asahan sa panahon ng on-site na appointment sa trabaho sa lab:

 • Kakailanganin mong mag-check in kasama ang staff ng lab.
 • Maaaring hilingin sa iyo na magbigay ng sample ng iyong dugo, ihi, o dumi.
 • Maaaring hilingin sa iyo na magpalit ng gown.
 • Kung kailangan ng sample ng dugo, kukunin ito ng miyembro ng iyong pangkat ng pangangalaga.
 • Maaaring hilingin sa iyo na hintayin ang mga resulta ng iyong mga lab test.
 • Ibibigay sa iyo ng kawani ng lab ang mga resulta ng iyong mga pagsusuri.

Narito ang ilang tanong na maaaring gusto mong itanong sa iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga o lab technician bago magpakuha ng dugo o pagsusuri ng ihi:

 • Anong uri ng gawaing lab ang gagawin?
 • Bakit ginagawa itong lab work?
 • Ano ang mga panganib at benepisyo ng gawaing lab na ito?
 • Gaano katagal bago makuha ang mga resulta ng gawaing lab na ito?
 • Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa gawaing lab na ito?

Mahalagang maging tapat sa iyong provider o miyembro ng pangkat ng pangangalaga tungkol sa iyong kasaysayan ng kalusugan at mga kasalukuyang sintomas. Kung mas maraming impormasyon ang maibibigay mo, mas matutugunan nila ang iyong mga pangangailangan.